Pedagogika Montessori – założenia

Napisała

Pedagogika Montessori to system wychowawczy dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, opracowany przez włoską lekarkę Marię Montessori. Pomaga we wszechstronnym rozwoju dziecka. Duży nacisk kładzie na środowisko oraz nauczycieli tworzących to środowisko.
Tyle z definicji. Meritum metody to stwierdzenie, że każdy młody człowiek jest indywidualnością, która może rozwijać się w różny sposób. Dopasowanie wychowania i planu rozwoju do dziecka, to najlepsze wsparcie jakie można mu zaoferować.

Wyjątkowa postać Marii Montessori

Maria Montessori to pedagog i antropolog. Założyła w Rzymie szkołę w ubogiej dzielnicy i prowadziła ją 50 lat. Pracowała z dziećmi niezależnie od narodowości, rasy czy zamożności. Autorka obserwowała dzieci i ich potrzeby, efektem czego było stworzenie pedagogiki Montessori.
Pedagożka wysunęła postulat, by w wychowywaniu uwzględniać naturalne prawa rozwoju, naturalne reakcje i naturalne tendencje występujące w zachowaniu istot żywych. Dostosowane wychowanie do naturalnego rozwoju dziecka, wzmaga jego zainteresowanie nauką. Maluch, który kroczy naturalna ścieżką rozwoju, dopasowaną do jego umiejętności, będzie dociekliwy, a jego zainteresowanie zdobywaniem wiedzy rośnie.

Etapy rozwoju człowieka a pedagogika Montessori

W czasie pracy z dziećmi Montessori zauważyła, że maluchy zależnie od wieku, różnią się w odbieraniu świata zewnętrznego. Etapy te podzieliła na cztery poziomy, zależnie od wieku dziecka:

  • do około 6 roku życia – młody człowiek chłonie wszystko co go otacza, język, zwyczaje, religię i kulturę. Dziecko w tym wieku charakteryzuje się dość dużą aktywnością ruchową,
  • między 6 a 12 rokiem życia dziecka w sposób bardziej świadomy poznaje otaczający go świat, analizuje, skupia się na detalach, rozwija abstrakcyjne myślenie.
  • w wieku między 12 a 18 rokiem życia to czas na budowanie godności osobistej, wiary we własne możliwości, próbuje odnaleźć swoje miejsce w otaczającej go społeczności, – po 18 roku życia człowiek osiąga dojrzałość, próbuje tworzyć społeczność identyfikując się coraz bardziej z określoną dziedziną życia społecznego

Montessori to etap uczenia się. To swoistego rodzaju proces w czasie którego maluchy odkrywają otaczającą je rzeczywistość. Podczas jego trwania, dzieci rozwijają koncentrację, motywację, autodyscyplinę i miłość do nauki.
W centrum tej metody jest dziecko. Zadaniem dorosłego jest stworzenie odpowiedniego otoczenia, które będzie wspierać ten naturalny rozwój oraz obserwacja dziecka.

Pedagogika Montessori to ceniona metoda wspierająca rozwój dziecka i traktująca człowieka jako indywiduum. Montesoriańskie dzieci budują wiarę we własne siły, dążą do samodzielności z ufnością patrząc na otoczenie. Kształtowanie siebie zgodnie z zasadami Montessori, buduje w dzieciach umiejętność okazywania współczucia, odpowiedzialności za własne wybory. Rozwinięte predyspozycje społeczne, mają odzwierciedlenie w chęci pomocy innym, a mocno zakorzeniony szacunek, warunkuje prawe traktowanie siebie i otoczenia.

Spodobał Ci się ten artykuł? Udostępnij go!

Więcej od Anety: